Over 4Limburg

Waarom 4Limburg?

  • We bieden een integraal meerjarenplan vanuit de Universiteit Maastricht voor Limburg en de Limburgers.

  • Het plan is ontwikkeld door vier faculteiten vanuit vier disciplines: economie, gezondheidswetenschappen, arbeids- en organisatiepsychologie en sociaal recht.

  • Het wordt uitgevoerd in ‘Quattro Helix’ verband, dat wil zeggen in nauwe samenwerking met vier partijen: kennisinstellingen, openbaar bestuur, ketenpartners en de Limburgers.

  • Het maakt expertise toepasbaar in de Limburgse context en levert daarmee een bijdrage aan de realisatie van provinciale speerpunten op vier met elkaar samenhangende terreinen: economie, onderwijs, Parkstad en sociaal beleid.