Thema’s

Er zijn vier onderling met elkaar samenhangende kernthema’s geformuleerd. Met deze kernthema’s wil 4Limburg de doelstellingen van de verschillende provinciale agenda’s op het gebied van economie, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, welzijn en sociaal beleid, versterken en al lopende activiteiten c.q. gemaakte afspraken ondersteunen met data en verdiepen met inzichten vanuit de wetenschap.

Binnen de thema’s wordt ook praktijkgericht onderzoek uitgevoerd met het doel het succes van de activiteiten die door andere partners in gang zijn gezet, te verhogen.

Thema 1 Proactief jeugdbeleid en onderwijsarbeidsmarktbeleid 
Thema 2 Versterking duurzame inzetbaarheid werkenden
Thema 3 Inclusieve Arbeidsorganisaties
Thema 4 Verbreding arbeidsbegrip