Thema 1

Proactief jeugdbeleid en onderwijsarbeidsmarktbeleid

De belangrijkste opgave binnen dit thema is te voorkomen dat jongeren in de kaartenbakken van de gemeenten terecht komen of zonder werk of opleiding onder de radar verdwijnen. Het provinciale streefdoel is alle jongeren tot 27 jaar werk te geven of perspectief te bieden op werk via 20.000 werk-leertrajecten. Om dit doel te bereiken, is niet alleen van belang om Limburgse jongeren op te sporen die buiten beeld zijn geraakt, maar ook om ervoor te zorgen dat jongeren vroegtijdig geholpen worden en naadloos kunnen doorstromen van school naar werk. Essentieel is verder om jongeren een duurzaam toekomstperspectief geven door doelbewust in te zetten op preventie. Potentiële problemen moeten in een vroeg stadium worden onderkend zodat ze tijdig en doelgericht kunnen worden ondervangen.

Het 4Limburg programma ondersteunt dit doel op vier manieren:

  1. We sporen kinderen op die op jeugdige leeftijd in hun ontwikkeling en/of gezondheid problemen ondervinden zodat zij tijdig preventief geholpen kunnen worden.
  2. We zetten onze expertise in om jongeren die uit beeld zijn geraakt, op te sporen en een beter alternatief te bieden dan hun huidige anonieme bestaan.
  3. We monitoren en evalueren lopende initiatieven die zich richten op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en analyseren op basis daarvan wat wel en niet werkt, voor wie en waarom.
  4. We monitoren en evalueren lopende initiatieven die zich richten op het realiseren van een naadloze overgang van school naar werk.