Thema 2

Versterking duurzame inzetbaarheid werkenden

Thema 2 van het programma 4Limburg speelt in op de noodzaak om werkenden vitaal, veerkrachtig en wendbaar te maken en te houden gedurende hun hele werkzame leven. Duurzame inzetbaarheid is daarbij een belangrijk thema. Dat stelt werkenden immers in staat om gedurende het werkzame leven actief te blijven op een dynamische arbeidsmarkt, en stelt arbeidsorganisaties in staat om productieve en flexibel inzetbare medewerkers in dienst te hebben en te houden. Dat bespaart kosten en voorkomt verlies van expertise en ervaring. Het duurzaam inzetbaar zijn van de werkenden is niet alleen essentieel voor de welvaartsontwikkeling in Limburg; ook vanuit maatschappelijk oogpunt worden investeringen in de duurzame inzetbaarheid van de werkenden steeds belangrijker tegen de achtergrond van de vergrijzing van de beroepsbevolking en het streven naar een inclusieve samenleving.

Over duurzame inzetbaarheid is al het nodige bekend. Om Limburgse bedrijven, instellingen en overheden goed en concreet te kunnen adviseren over methodes om de werkenden gezond, vitaal en productief te houden alsmede arbeidsverzuim en –ongeschiktheid te voorkomen, is echter meer inzicht nodig.

Het doel van thema 2 is tweeledig. Aan de ene kant wil dit thema een substantiële bijdrage leveren aan de versterking van de duurzame inzetbaarheid van de Limburgse werkende bevolking door meer inzicht te verschaffen in factoren die het duurzaam inzetbaar zijn en blijven, kunnen bevorderen of
belemmeren. De aandacht richt zich daarbij meer specifiek op de problematiek van oudere werknemers, die immers door verhoging van de pensioenleeftijd langer moeten doorwerken. Door deze kennis wordt het mogelijk beleid te verbeteren of nieuw te ontwikkelen. Aan de andere kant wil thema 2 bijdragen aan het vroegtijdig voorkomen van uitval in het MKB. Welke mogelijkheden zijn er om daarvoor een preventieve strategie te implementeren in die sector? Deze twee doelen zijn vormgegeven in de volgende twee afzonderlijke projecten.